╧Ёртю
═ртшурЎш 

 

╨хъырьр
 

 

╨хёєЁё√ т Єхьє

 

╨хъырьр

╤хъё тёх ўр∙х чрьхэ хЄ ътрЁЄяырЄє

═ютюёЄш чръюэюфрЄхы№ёЄтр ┴хырЁєёш

 

╤═├ ┴шчэхё - ─хыютющ ╧юЁЄры. ╩рЄрыюу. ═ютюёЄш

 

╨хщЄшэу@Mail.ru


╟ръюэюфрЄхы№ёЄтю ╨юёёшщёъющ ╘хфхЁрЎшш

└Ёїшт (юсэютыхэшх)

 

 

╨Е╪Е═И┼а╤О┬Е╥А ├Л ╧Р╚Т┼Л▄С╥В ╤Н├а╬а╧Л┼а╤О┬М┼С╥Н█Х ╠Е╨О╧Р╚Я╥И╔а├О╤У─А╨С╥В-╙Ч╥Н╚К╬В ╤Н├а┬а╤В▀З╚а╤а20-╔а├О─О┬Щ╚Н╬Й ╚И ═А ╫Е╨Н╬Б█Л▄С╩О╔а╤а(╧Р╚Н▀Т╬а┬а├о ╥Б╚Л╚С╚а03.06.2005)

(яю ёюёЄю эш■ эр 20 юъЄ сЁ  2006 уюфр)

<<< ═рчрф


                ╨Е╪Е═И┼Н
    ╬а╧Л┼а╤О┬М┼С╥Н█Х ╠Е╨О╧Р╚Я╥И╔а├О╤У─А╨С╥В-╙Ч╥Н╚К╬В ╤Н├Н
     ┬а╤В▀З╚а╤а20-╔а├О─О┬Щ╚Н╬Й ╚И ═А ╫Е╨Н╬Б█Л▄С╩О╔а╤Н
                  
           (╥бшлисим 3 ш╛няа▓005 уодрйН
                  
    ╤оте▓ улатаправш▓еы╝▒тва╤оф░│це▒тва ═ечавш▒иь╗╡ ├ос│др░▒твН
    ре╕шл║
    1. ╙▓те░фи▓ьаПыан совье▒тн╗хамх░оя░ия▓ищагю▒│фа░с▓в-у╖ас▓ншкотНК  ╤Н├ата▒т┐зша▒ 20-щагюдот╣иэой рварии эаа╫ернос╗ль▒кюйа╤о
    2. ═ас▓оя╣ехаРх╕еэие т▒▓упах▓ата▒шл│ соафн┐ хго яодяи▒рнияоН
  
    ╤оте░шенюаатагю░офеа╥бшлисиа3 ш╛няа▓005 уодрав юднюма яодыинэом
  экзхмпы┐░хааэаа р│▒скоьааяз╗ъео ╧офлиэн╗щааэкзхмпы┐░ х░аэи▓с┐а тНК  ╚▒яолэи▓хл╝эом  ъомш▓етеа ╤оф░│це▒тва  ═ечавш▒иь╗╡  ├ос│др░▒твм
  ъо▓ю░╗щаа эаправш▓а ъажфомуаауо▒удар▒▓т│м яодяи▒рв╕хм│  эа▒то┐щее
  ╨ешеншем хго чавх░еэн│юакюпиюоН
  
                               (╧офписий
  
  
  
  
  
                               ╙▓те░цдеэНК                               ╨ешеншем
                       ╤оте▓рагыав я░ати▓хл╝с▓в
                  ╤оф░│це▒тва ═ечавш▒иь╗╡ ├ос│др░▒твН
                    юаПыанха▒ювмх▒▓э╗╡ ье░юп░ш┐▓шйН
                       уо▒удар▒▓тн│ча▒тниъов ╤Н├Н
                       та▒т┐зша▒ 20-щагюдот╣иэой
                      рварии эаа╫ернос╗ль▒кюйа╤Н
                          ю▓а3 ш╛няа▓005 уод═К  
                 ╧Л

      ╤О┬М┼С╥Н█Х ╠Е╨О╧Р╚Я╥И╔а├О╤У─А╨С╥В-╙Ч╥Н╚К╬В ╤Н├Н
     ┬а╤В▀З╚а╤а20-╔а├О─О┬Щ╚Н╬Й ╚И ═А ╫Е╨Н╬Б█Л▄С╩О╔а╤Н
  
  ----------------------------T----------T-------------------------┬м
  ┬ж ═ашмеэоврнихамх░оя░ия▓ияаа┬ж  ╤░юка ┬ж    ╚▒яолэи▓хл╝    ┬ж
  ┬ж              ┬жш▒пюлнхнияжа            ┬ж
  +---------------------------+----------+-------------------------+
  ┬ж1. ╧офготовш▓╝ я░охк▓   ┬ж "у│▒таа┬ж├ос│др░▒тва-у╖ас▓ншки  ┬ж
  ┬ж╬бра╣хнияагыав       ┬ж 2005 уодржС═Г, ╚▒яолэи▓хл╝э╗й   ┬ж
  ┬жуо▒удар▒▓тн│ча▒тниъов   ┬ж     ┬жъомш▓етаС═Г       ┬ж
  ┬ж╤оф░│це▒тва ═ечавш▒иь╗╡  ┬ж     ┬ж             ┬ж
  ┬ж├ос│др░▒тваъанр░офам    ┬ж     ┬ж             ┬ж
  ┬жуо▒удар▒▓тн│ча▒тниъов ╤Н├ашжа     ┬ж             ┬ж
  ┬жьи░ювощаос╣ес▓вхнню▒▓шав  ┬ж     ┬ж             ┬ж
  ┬жсв┐чиаса▓0-щагюдот╣иэой  ┬ж     ┬ж             ┬ж
  ┬жрварии эаа╫ернос╗ль▒кюйа╤ж     ┬ж             ┬ж
  ┬ж2. ╧░ювес▓и тагю░офа╡   ┬ж 2006 уод ┬ж╨есп│слиъааeыа░у▒╝,   ┬ж
  ┬ж╠иэ▒кхаи ╩ихве       ┬ж     ┬ж╙краиэаа         ┬ж
  ┬жьежф│нр░офн╗хакюн┤х░еэ╢ишма┬ж     ┬ж             ┬ж
  ┬жя░иу░оченэ╗е ъа▓0-щаа   ┬ж     ┬ж             ┬ж
  ┬жуодюв╣шне рварии эаа    ┬ж     ┬ж             ┬ж
  ┬ж╫ернос╗ль▒кюйа╤а     ┬ж     ┬ж             ┬ж
  ┬ж3. ╧░ювес▓и совье▒тн╗хаа  ┬ж 2006 уод ┬ж╠ецпарлаьент▒кр┐а    ┬ж
  ┬жяа░ыамхн▓скиха▒ы│╕рнияаа  ┬ж     ┬ж1самслеяаа       ┬ж
  ┬жуо▒удар▒▓тн│ча▒тниъов ╤Н├атжа     ┬жуо▒удар▒▓тн│ча▒тниъов ╤Н├ж
  ┬жсв┐чиаса▓0-щагюдот╣иэой  ┬ж     ┬ж             ┬ж
  ┬ж╫ернос╗ль▒кюйаъа▓р▒▓ро┤ыаа ┬ж     ┬ж             ┬ж
  ┬ж4. ╬░уаншзота▓ьаа     ┬ж 2006 уод ┬ж╨ос▒ищ▒кр┐а╘ефе░р╢ияма  ┬ж
  ┬ж╠ецд│эа░юдну╛а       ┬ж     ┬жф░│уие чаиэ▓ере▒юваэн╗хаа┬ж
  ┬жспециаыизш░отанэ│╛ т╗▒тавъ│ж     ┬жуо▒удар▒▓тану╖ас▓ншки ╤Н├ж
  ┬ж"╫ернос╗ль║аэкоыогш┐м   ┬ж     ┬ж             ┬ж
  ┬жчелювеъмачдоровьев шаа   ┬ж     ┬ж             ┬ж
  ┬жэа│чно-я░аъ▓иче▒ъий семшнаржа     ┬ж             ┬ж
  ┬жяоафанэой темр▓иъеатагю░офеж     ┬ж             ┬ж
  ┬ж╠осквхаа          ┬ж     ┬ж             ┬ж
  ┬ж5. ╬░уаншзота▓ьа╢шкл    ┬ж 2005 - ┬ж╥еые░рдиюкоьпаэии    ┬ж
  ┬жяе░хдачаоса│ча▒тниъа╡   ┬ж 2006 уодыжзринте░х▒отанэ╗╡     ┬ж
  ┬жыиктидр╢ишаата░шиаэаа   ┬ж     ┬жуо▒удар▒▓тн│ча▒тниъов  ┬ж
  ┬ж╫ернос╗ль▒кюйа╤м     ┬ж     ┬ж╤Н├м ╠Т╨К "╠ирва     ┬ж
  ┬жя░оцивр╛╣ш╡атаа      ┬ж     ┬ж             ┬ж
  ┬жуо▒удар▒▓та╡-у╖ас▓ншкахаС═Г┬ж     ┬ж             ┬ж
  ┬ж6. ╧░ювес▓и ╠ецд│эа░юдныйа ┬ж 2006 уод ┬ж╟ашн▓х░есоврнныеа    ┬ж
  ┬жтелхмос▓а"╩оыокюла     ┬ж     ┬жуо▒удар▒▓тану╖ас▓ншки ╤Н├ж
  ┬ж╫ернос╗лява        ┬ж     ┬ж             ┬ж
  ┬ж7. ╧░ювес▓и совье▒тн╗хаа  ┬ж 2006 уод ┬ж╨ос▒ищ▒кр┐а╘ефе░р╢ияма  ┬ж
  ┬жье░юп░ш┐▓ш┐аэаа╠итинскоьаа ┬ж     ┬жф░│уие чаиэ▓ере▒юваэн╗хаа┬ж
  ┬жълафбищеауо░юда ╠осквымауде┬ж     ┬жуо▒удар▒▓тану╖ас▓ншки ╤Н├ж
  ┬жча╡ю░оэеныапюгис╕ихаа   ┬ж     ┬ж             ┬ж
  ┬жу╖ас▓ншки ыиктидр╢ишаата░шиж     ┬ж             ┬ж
  ┬жэаа╫ернос╗ль▒кюйа╤а   ┬ж     ┬ж             ┬ж
  ┬ж8. ╧офготовш▓╝ я░охк▓   ┬ж 2005 уод ┬ж╨есп│слиъаа╠оыдотам   ┬ж
  ┬жфокумеэ▓а юаефины╡аяодходр╡ж     ┬жф░│уие чаиэ▓ере▒юваэн╗хаа┬ж
  ┬жъа│с▓аэовыенш╛ая░ичинэой  ┬ж     ┬жуо▒удар▒▓тану╖ас▓ншки ╤Н├ж
  ┬жсв┐чиачабюлетаншйашаа   ┬ж     ┬ж             ┬ж
  ┬жшнврлифнос▓и саа      ┬ж     ┬ж             ┬ж
  ┬жяо▒ыедс▓вш┐мшаЧх░нюб╗ы╝▒ъой┬ж     ┬ж             ┬ж
  ┬жшадр│гш╡арадша╢шонэ╗╡   ┬ж     ┬ж             ┬ж
  ┬жъа▓р▒▓ро┤ шаата░шйм ра▓ркжхжа     ┬ж             ┬ж
  ┬жядерн╗хаисп╗таншйа     ┬ж     ┬ж             ┬ж
  ┬ж9. ╚зфа▓ьа▒со░эик     ┬ж 2006 уод ┬ж╨ос▒ищ▒кр┐а╘ефе░р╢ияапюаа┬ж
  ┬жчакюнофа▓хл╝э╗╡ рк▓юва   ┬ж     ┬жьа▓х░ирлаьма       ┬ж
  ┬жуо▒удар▒▓тн│ча▒тниъов ╤Н├аюжа     ┬жя░ефо▒тавыенэ╗м ф░│уимшаа┬ж
  ┬жье░р╡асо╢шальнощапюддх░жъиа┬ж     ┬жчаиэ▓ере▒юваэн╗ьиа    ┬ж
  ┬жу░ацдаэмаяо▒т░афавши╡ ю▓а ┬ж     ┬жуо▒удар▒▓тамшн│ча▒тниъамшжН
  ┬жтозфейс▓вш┐арадша╢шиа   ┬ж     ┬ж╤Н├а           ┬ж
  ┬жт▒лхд▒твихакр▓ас▓░ю┤╗ эаа ┬ж     ┬ж             ┬ж
  ┬ж╫ернос╗ль▒кюйа╤а     ┬ж     ┬ж             ┬ж
  ┬ж10. ╬крзат╝аьа▓х░ирл╝э│╛  ┬ж 2006 уод ┬ж╟ашн▓х░есоврнныеа    ┬ж
  ┬жшпиыиашн│юа▒ю╢ирл╝э│╛   ┬ж     ┬жуо▒удар▒▓тану╖ас▓ншки ╤Н├ж
  ┬жяомю╣╝ семь┐м ыиктидр▓оров,┬ж     ┬ж             ┬ж
  ┬жяогшб╕ш╡ашли умер╕ихав   ┬ж     ┬ж             ┬ж
  ┬жрезул╝та▓хаата░шиаэаа   ┬ж     ┬ж             ┬ж
  ┬ж╫ернос╗ль▒кюйа╤а     ┬ж     ┬ж             ┬ж
  L---------------------------+----------+--------------------------
  
  

<<< ═рчрф

 
╨хъырьр

═ютюёЄш


╨хъырьр

═ютюёЄш ёрщЄр ╥■Ё№ьр


Hosted by uCoz